האם אנחנו מכירים את שיטות החינוך באדיגה האבזה - אתיקה צ'רקסית

 


אדיגה האבזה (אתיקה צ'רקסית) היא מערכת של חוקים ועקרונות שהסדירו את חיי הצ'רקסים מכל הבחינות. חוקים אלו התקבלו באסיפות גדולות שנערכו כמעט מדי שנה במולדת הצ'רקסית. החוקים והעקרונות של האדיגה האבזה מבוססים על ערכים אנושיים עליונים כמו מוסר, צדק, שוויון, חופש, כבוד ואחרים.

אדיגה האבזה התקיימה במלואה עד כיבוש צ'רקסיה (צפון הקווקז) על ידי האימפריה הרוסית בשנת 1864. לאחר גירושם של למעלה מ-95 אחוזים מהצ'רקסים ממולדתם, אדיגה האבזה חדלה להתקיים בצורתה שהתקיימה עד 1864. ובכלל אפשר גם לומר שההתפתחות הטבעית של העם הצ'רקסי נעצרה ב-1864.

כתבנו כמה מאמרים על אורח החיים של הצ'רקסים לפני 1864, כמו:
במאמרים אלו הראינו עד כמה מפותחת הייתה התרבות הצ'רקסית ואשר הגיעה לרמות גבוהות מאוד, ביחסי האנוש הטובים שהיו בין כל מרכיבי החברה הצ'רקסית.

כיום, הצ'רקסים מפוזרים בכל רחבי העולם וחיים כמיעוטים בתוך אומות אחרות. נכון שבמולדת הצ'רקסית יש לצ'רקסים שלוש מדינות אוטונומיות, אבל למרות זאת הצ'רקסים הן במולדת והן בגולה איבדו חלקים גדולים מהמורשת הצ'רקסית. האדיגה האבזה הוא אחד החלקים החשובים ביותר של מורשת זו. למרות הפיזור, הצליחו הצ'רקסים לשמור על חלקים מהמורשת בצורה כזו או אחרת.

הערכים האנושיים שזיהינו לעיל נמצאים בתודעה של כל עם, אבל יש בעיה גדולה מאוד ביישום ערכים אלו באופן מעשי. כל עם וכל חברה מצהירים כי הם דבקים בערכים אלו, אך המציאות שונה לחלוטין. אם נחזור לאדיגה האבז'ה, הדבר החשוב בה הוא לא הערכים עצמם אלא דרכי יישום של הערכים הללו, דרכי חינוך הילדים לערכים אלו. הצ'רקסים של היום איבדו חלק גדול מאוד משיטות החינוך שהיו באדיגה האבז'ה וזאת בגלל הסיבות שהזכרנו לעיל. ספרים מעטים נכתבו על שיטות החינוך שהיו לצ'רקסים, זה לא מספיק ויש צורך ללמוד את הנושא לעומק.

אם נסכם את המאמר הזה, הרי שהדבר החשוב ביותר שנדגיש הוא: ערכים אנושיים עליונים חשובים מאוד, אך חשובים מהם שיטות החינוך לערכים אלו. ומכאן אנו קוראים לכל אוהבי האדיגה האבז'ה, ללמוד ולחקור את נושא שיטות החינוך שהיו קיימות באדיגה האבז'ה.
Comments