אין שבטים צ'רקסיים, יש עם צ'רקסי שמורכב מתתי-עם


ההנחה שהעם הצ'רקסי מורכב משבטים הינה מוטעית לחלוטין. הנחה זו השתרשה בתוך החברה הצ'רקסית לאחר הגירוש מהמולדת במאה ה-19 . כמו כן כותבים שכתבו על הצ'רקסים לא חקרו בצורה מעמיקה את צורת החיים של הצ'רקסים. כאן צריך להבהיר דבר חשוב מאוד שההתפתחות הטבעית של הצ'רקסים נעצרה לאחר כיבושה של המולדת הצ'רקסית בשנת 1864 על ידי האמפריה הרוסית וגירושם של יותר מתשעים אחוז של הצ'רקסים ממולדתם צ'רקסיה אל תוך האמפריה העותומנית. הפיזור של הצ'רקסים הביא לכך שהם איבדו חלק גדול מהמורשת שלהם וגם במצב שנוצר הצ'רקסים לא יכלו לחקור ולכתוב על עמם כמו שאר העמים בעולם.  

ההוכחה הראשונה שלא היו שבטים צ'רקסיים היא שאין בשפה הצ'רקסית המונח שבט.

ההוכחה השנייה שלא היו שבטים צ'רקסים היא סיפורי הנארתים שבהם אין אזכור על קיומה של שבטים צ'רקסיים.

ההוכחה השלישית שלא היו שבטים צ'רקסים היא העובדות היסטוריות מתקופת המאה 15 ועד המאה ה-19 אשר מראים בצורה ברורה כי מה שהיה קיים הינם סוב-אתנוסים (תת-עמים) ולא שבטים. צורת החיים של השבטים הידועה בכל העולם לא מתאימה בכלל לצורת החיים שהיה לצ'רקסים. כל הצ'רקסים היו מאוחדים מבחינת ארגון החברה בתוך גג אחד ואשר נקרא אדיגה האבזה (החוק הצ'רקסי). לסוב-אתנוסים הצ'רקסיים היו דיאליקטים שונים אך מבחינת ארגון החיים הם היו זהים מאוד. וכן, כל תת האתנוסים הצ'רקסים הכריזו בעבר וגם היום מכריזים שהם עם אחד.  

על פי הערכתינו צורת החיים השבטית אצל הצ'רקסים נעלמה מלפני שלושת אלפים שנה בהסתמך על העובדה שחלק מסיפורי הנארתם נוצרו בתקופה זאת ושם אין שום אזכור למונח שבט וגם צורת החיים שהיה לשבט. על פי סיפורי הנארתים אפשר לראות שהצ'רקסים היו חברה דמוקרטית בתקופה הקדומה הזאת. הדוגמא הטובה לדמוקרטיה שהיה אצל הנארתים הוא המועצה שהיה להם ואשר בה נערכו דיונים והתקבלו החלטות בצורה קבוצתית ולא על ידי איש אחד. 

יותר פרטים על צורת החיים של הצ'רקסים ועל שיטת הממשל שלהם אפשר למצוא בקישור הזה: שיטת הממשל הצ'רקסית - הסכמה פה אחדComments