Видое: Пекъу Алина Адыгэ ныпым къытегущыIэИлъэсныкъокIэ (16.04.2023 щегъэжьагъэу 06.10.2023 нэс) - 8000 метрэ нахьыбэ зилъэгагъэ Iуашъхьэ 11-м Адыгэ пшъашъэ Алина Пекъу адэкIоягъ. А Iуашъхьэ пстэуми Адыгэ ныпыр къащиIэтыгъ. Алина Iуашъхьэу зыдэкIягъэхэм ахэтыгъ, дунаем анахь Iуашъхьэ лъагэу Иверист (8849 метрэ).


Comments