מי אנחנו

 


מטרת אדיגלאיף היא להציג מידע בנושאי התפתחות אישית והתפתחות החברה שיכול לסייע בשיפור חייו של כל פרט והחברה כולה. מידע זה מוצג בצורה של כתבות ומידע מעשי.

על מנת לקבל חיים טובים יותר צריך לעבוד עם שלוש תחומי החיים העיקריים: בריאות, יחסים והכנסה. הבלוג שלנו עוסק בנושאים האלה ומציג מידע מעשי. 

אין די בהשגת חיים טובים יותר באופן אינדיבידואלי, אלא גם החברה כולה צריכה לשאוף להגיע לחיים טובים יותר וזאת תוך שיתוף פעולה בין כל מרכיבי החברה. הבלוג שלנו עוסק בנושא זה ומציג את הראות שלו בצורה של כתבות. 

חלק חשוב בבלוג שלנו עוסק באורח החיים של הצ'רקסים (אדיגה) היום והעבר.

כל החומר שנמצא בבלוג הוא תוצאה של עבודה מאומצת שעשינו בנושאים אלו בהיעזר לעבודה שנעשתה על ידי מיטב המומחים בתחומים אלו.

כל שאלה או הצעה שיש לכם ניתן לשלוח לכתובת המייל הזו: adygintour@gmail.com ואנו נשמח לענות עליהן.

Comments